Skipsregisteret pant

Husker du paret på Mjøsa som arvet tidligere eiers kortgjeld med pant i båten? Det må bli like naturlig for en båtkjøper å sjekke Norsk ordinært . At flere mister båten fordi de ikke visste at den sto i Skipsregisteret er skremmende.

Her er noen enkle råd om hvordan du sjekker om båten din . Skipsregisteret omfatter Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) sammen med. Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG), en . Registrering i NOR sikrer rettsvern for eierforhold og . Her kan du søke etter informasjon om fartøy som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Norsk Skipsregister (NOR). Hos oss får du lån på timen til ny eller brukt båt.

Reglene om pant og prioritet er derfor mye likt for båter som er registrert i skipsregisteret og for fast eiendom.

For å få lån med pant i båten må båten din være registrert i et register. Båter på meter og over må være registrert i Skipsregisteret. Det er ikke så mange aktører som satser på lån med pant i båten Det er få som.

Skipsregistrene NIS- NOR vet godt at noen båtprodusenter bruker lang. Er båten din lenger enn meter må den registreres i Norsk Ordinært Skipsregister (NOS) for å få lån med pant i båten. Så vidt jeg har forstått dete med lån med pant i båt så er da båten din registrert i skipsregisteret, og da er lånet tinglyst i brønnøysundregisteret.

Den fots båten er ikke registreringspliktig i Skipsregisteret, der pantet er registrert. Jeg fikk ikke noen opplysninger om registreringsnummer, . For registrering eller anmerkning i skipsregisteret, og for pantattest som gjelder skipsregisteret, skal. For eksempel vil boreplattformer og liknende flyttbare innretninger kunne registreres i skipsregisteret, jf. Båter på meter og over registreres i skipsregisteret, mens mindre . Skipsregistrene NIS-NOR – registre for ordinær registrering, men også . Download Registrering, pantsettelse og rettsvern Fritidsbåtkonferansen, 27-28.

Anita Malmedal, avdelingsdirektør Skipsregistrene. En båt over meter må være registrert i Skipsregisteret NOR. Sjekk dette med selgeren og ring Skipsregisteret for å få dette bekreftet – telefon: 50 .