Skolerute riddersand skole

Etter år slutter jeg som rektor på Riddersand skole i Fet kommune, og jeg har min siste ordentlige arbeidsdag 30. Visjon: Sammen skaper vi trivsel og utvikling – faglig og sosialt.

Her finner du informasjon om ferie og fridager for skole, SFO og barnehage. Kartet viser hvor skolene ligger – klikk på de grønne punktene for å se. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur vedtar skoleruten for Ullensakerskolen.

BufretHer finner du oversikt over ferie og fridager ved skolene i fylket (skolerute).

Skoleruter, Akershus fylkeskommune 2012– . Skolerute og skoleskyss generelt – Nittedal kommune inkl. Riddersand skole kl 09Buss over Roven (skolerute) kl 10Samling i skolegården. Hilsen til flagget kl 10Buss for elever fra Riddersand . Buss for elever fra Riddersand skole til . SKOLE Rektor Virksomhetsplan Ordensregler Skoleruta Personalet FORELDRE FAU RIddersand IKT hefte . Velkommen til Riddersand Skole for trinn Elevene var bare. – Fetskolene er skolene i Fet kommunes nettside.

Fetskolene april 20uke Skoleruta for 20Skoleruta.