Solfangere

Solfangere sørger for å høyne temperaturen i varmtvannet slik at du slipper å bruke så mye annen energi på å varme vannet til ønsket temperatur. En solfanger absorberer strålingsenergi fra solen og omdanner energien til varme, termisk energi, som kan transporteres videre til forbruk eller et varmelager, . BufretLignendeASV Solar er en norsk-produsert solfanger som betegnes av mange som den beste solfangeren for norske værforhold. Fagstoff: Alle kan føle varmestrålingen fra sola. Det er en energiform vi kjenner godt, og som har vært brukt av mennesker i tusenvis av år. Solfangere vil bli en av de viktigste fremtidige oppvarmingsløsningene.

Selv i Norge vil solfangere gi store reduksjoner i strømforbruket. Plane solfangere ser nesten ut som sotete vinduer. De består stort sett av isolasjon, dampsperre, absorbator med rørføringer til vann,integrert, eller stripset eller . FlexiHeat solfangere utnytter solenergi til å produsere varme.

Varmen lagres i en tank, og brukes til varmt forbruksvann, romoppvarming og pga sin høye . Du trenger ikke bo i sydligere strøk for å dra god nytte av solvarme. Boligeiere som har solfangere er overrasket over hvor mye energi de får ut av solstrålene. Nå kan du bruke solenergi både for å få varmt tappevann og oppvarming av din bolig. NIBE har utviklet pakker med solfangere som kan brukes sammen med .