Spenningsrekka rapport

SpråkforBokmål, Forfatter: Markus Igeland. En rapport om spenningsrekka Hensikt: Ved å sette metaller ned i saltløsninger skal vi se om det oppstår noen reaksjoner. Fagstoff: Det at mange metaller ikke finnes i ren form i naturen skyldes at de fleste metaller har lett for å gi fra seg elektroner og reagere med .

Fagstoff: Først setter vi en sølvtråd i en kobbersulfatløsning uten at det skjer noe. Deretter setter vi en kobberspiker ned i en sølvnitratløsning. Hensikten med forsøket var å påvise at spenningsrekka er gjeldene for reaksjonene vi gjorde. Først tok vi vann og kobberklorid oppi et . Spenningsrekka Metaller finnes sjelden i ren form i naturen, fordi de reagerer med hverandre.

Noen metaller trenger elektroner og andre vil gi bort elektroner, . Jeg har en rapport å skrive, men satt fast ved et spørsmål.

I forhold til den virkelige spenningsrekka, viser målingene feil. Dette forsøket gir deg muligheten til å. I rapporten bør du kunne gjøre rede for disse metallenes innbyrdes reduksjonsevne. Johnsen, 3MKB Utført med Karen Utstyr: Et beger. Sølvnitrat Kobber (Kobbertråd og 50-øring) Vi begynte med å fylle begeret med .