Standard dimensjon avløpsrør

Husker jeg ikke helt feil så var det 50mm hos oss på avløpsrør under benken. Standard dimensjon fra vannlås er 50mm, men det finnes også . Lurer på hva som er anbefalt når det gjelder dimensjonen på avløpet.

Det er krav til dimensjon når det gjelder lengde, og mm duger knapt til. Gjelder for eksempel PP grunnavløpsrørdeler i store dimensjoner brukt. NS-EN – Felles europeisk standard som er utgitt som norsk standard i . Stort utvalg i avløpsrør og deler til både privat og proffmarkedet fra anerkjente. MA JET-KOBLING RUSTFRI 75-1mm Standard Skruer. TEKsetter ikke tallfestede krav til dimensjon eller fall på avløpsrør.

Grunnavløpsrør er rørsystemer for transport av avløpsvann (spillvann eller overvann).

Standarder for spillvannsrør er referert i kapitlet Standarder. Dimensjoner betegnes her som rørets utvendige diameter. Hvilken dimensjon skal hjelpesluk og avløp fra dusj til hovedsluken ha?