Standard trappetrinn høyde

Vi forteller deg hvordan du kommer fram til riktig trinnhøyde ved å bruke . En trapp er en samling trinn som fører opp eller ned i høyde, på steder hvor det er upraktisk med en skråning eller en rampe. Ei god trapp har en stigningsvinkel på mellom 17° og 30°.

Høydeforskjellen mellom trinnene kalles opptrinn. Eneste jeg vet er at en innvendig trapp mellom to etasjer, har trinn som standard. En etasje er vel 2cm i høyde, så kanskje man kan klare å regne . Her ser du eksempler på en typisk 14-trinns trapp som passer til høyder mellom 2cm og 2cm. Høyden fra gulv, repo eller trinn opp til glass må være.

Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. En terrasse er ikke ferdig før den har fått en god trapp.

Trapp skal ha jevn stigning og samme høyde på opptrinn i hele trappens lengde. Fri bredde i trapp skal være minimum m og fri høyde minimum m. Utvalg av referansestandarder fra Standard Norge. Trappetrinn med bredde opp til 9mm har gavl med høyde mm.

Merk at trappens totale høyde skal beregnes fra punktet der trappen begynner til punktet der den slutter. Alle mål er viktige ved bestilling av trapp. Maks opptrinn for en utendørs trapp er cm, noe som gir et inntrinn på cm.

Jo lavere høyde på opptrinnet, jo lengre må inntrinnet være. Mannen holder på med forskaling til ny utetrapp. Nå ser vi at standard for trappetrinn er cm. D og D) gjøres ved hjelp av en mal med trinnets høyde og dybde. Benytter du furu eller gran er de i standardstørrelsen 45xmillimeter.

Opptrinn 1c= 2cm Inntrinn cm 4cm = 1cm En . TRAPP MED SÆRPREG: Trappen mangler rekkverk nederst og. MODERNE STANDARDTRAPP: Modellen Zaragoza fra Studio Hagen viser at et. Det er mange andre måter å kunne konstruere en trapp på.

Fri høyde i trappen, skal ikke være mindre enn 2cm framkant trappe trinn i. Plass til trapp, og dens plassering er derfor avgjørende for et godt resultat.