Statens vegvesen vegdirektoratet

Statens vegvesens organisasjonsnummer: 971032081. Teknologiavdelingen Trondheim – Statens vegvesen Vegdirektoratet. Oppdaterte veg- og trafikkopplysninger for hele Norge, opplysninger om kjøretøy og førerkort, og elektronisk salgsmelding og søknad om førerkort.

Statens vegvesen Vegdirektoratet fra Bryn, Oslo. Etaten består av Vegdirektoratet og regioner. Statens vegvesen har trafikkstasjoner (tidligere kalt biltilsynet.). Biltilsynet ble slått sammen med Statens . Nytt fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

For nyheter fra Statens Vegvesen, klikk her. Statens vegvesen er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet.

Driftsenhetene Vegdirektoratet og regionvegkontorene utgjør til . Statsbudsjettet 20- Tildelingsbrev til Statens vegvesen. Firma: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.