Stjerneorientering oppgaver

Oppgave 1: I skohylla til klassen stod det sko. Hvor mange elever var det på skolen den dagen? Etter hvert har det også kommet til en del andre oppgaver på dette nettstedet.

NYHET: Trykk for å finne et gratis og komplett læreverk i engelsk . Uteskoledagen hadde stjerneorientering som aktivitet. De veiledet, tipset og hjalp til å lese oppgaver for dem som hadde behov for det. Kunnskapsløftet (LK06) og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2006). Virkelighetsnær læring ved bruk av nærmiljøet som. Prinsippet i stjerneorientering er at elevene etter å ha funnet en post, kom-.

Poenget med stjerneorientering er å plassere spørsmål rundt omkring, og sende.

Jeg har tilpasset reglene litt alt etter hvilke oppgaver jeg har. I gymsal, ganger og klasserom hadde lærerne laget til spennende og praktiske matematikk-oppgaver. Elevene skal lære seg stjerneorientering og løse faglige oppgaver knyttet til botanikk og levemåte i tidligere tider i det. Stjerneorientering gir læreren god kontroll med hvor elevene er, og hva som er den.

Den andre følger etter “John” og har som oppgave å følge med på sitt kart . Elevene deltok i grupper, de var ivrige og løste oppgavene raskt. Elevene måtte innom ulike stasjoner hvor de fikk brynet seg på forskjellige oppgaver.

Papirbretting, oppgaveløsing, spill og stjerneorientering med oppgaver på . Vår oppgave blir nå å inspirere dagens lærere til å finne vegen inn i denne flotte kombinasjonen av. Stjerneorientering i skolens nærområde – to skoletimer. På skolen: Vi leser om Europa og gjør oppgaver. Stjerneorientering med oppgåver frå ulike fag. Læringsmål: Læringsmål frå det aktuelle emnet ein har laga til aktiviteten.

Stjerne-orientering og fisking på kaia vekket konkurranseinstinktet for. Runden bestod av seks oppgaver fordelt på seks stasjoner, der alle . Regning: Finne ulike småkryp og telle dem, Enkel natursti med oppgaver:. Stjerneorientering, -lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærmiljøet .