Største tillatte aksellast

Aksellast, last som aksel på kjøretøy påfører veidekket. Største tillatte aksellast på offentlige veier i Norge er tonn på enkelt aksel, bortsett fra . Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg.

Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de forskjellige . TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR. Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de. Tillatt aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg, tabell 1. Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner . Utviklingen på vei- og brostandarden i Norge har medført at tillatt akseltrykk har økt med.

Aksellast er massen som kviler på kvar aksling på eit køyretøy.

Største tillaten aksellast har vegar i brukarklasse (Bk) 10. Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, Lovdata. Bruk tabell og finn ut størst tillatt totalvekten for bussen.

Ser en på traktorer under 1hk er differansen mellom tillatt totalvekt og. Tillatt aksellast og tillatt boggilast: Den største lasta en kan ha på . Aksellast og vogntoglengde : største tillatte aksellast på riksvegene i Norge. Publisert: Oslo : Vegdirektoratet.