Strømføringsevne kabel

For å unngå overbelastning i en kabel må vi ha et vern (I n. ). NORM FOR KABLERS STRØMFØRINGSEVNE I BYGNINGER: (NEK 400. tabell A4). TABELLEN GJELDER FOR KABEL MED PVC-ISOLASJON, OG TRE .

Første del omhandler de normer som de forskjellige kablene er konstruert og testet etter. HD 6Part 10K: Kabel for driftspenning – kV. Problemet er at ein nabo skal ha ein ny stikkontakt til ein vaskemaskin og den eineste plassen å få strøm i fra er ein gammel 20A stikkontakt . Kabel\leder RK og RN – Skole og leksehjelpinnlegg25.

Beregning av kabel og vern – Skole og leksehjelpinnlegg13. BufretKabelvalg, dimensjonering og installasjon. Når en kabel blir overbelastet, er det isolasjonen som er det svake punktet.

For at en kabel skal kunne ha så lang leveti stilles det visse forutsetninger. Minimumstverrsnitt på kabel etter vern 9etter automatsikring 9etter effektbryter 984. NEK 400s beskrivelse av forlegningsmåter . I NEK 4står det at det er krav som må når man velger vern som skal beskytte leder .