Svevestøv

I Noreg er konsentrasjonen av svevestøv høgast om vinteren. I store byar er vegtrafikk den viktigaste kjelda. Svevestøvet er en form av støv og består av partikler som svever i luften en viss tid i motsetning til nedfallsstøv. Svevestøv variere betydelig med hensyn til form, . I store byer og tettsteder kan konsentrasjonen . PM er alle partikler som er mindre enn µm, og PM er alle partikler som er mindre enn µm. Det betyr at svevestøv som inngår i PM også inngår i . Svevestøv er de minste og mest farlige partiklene vi finner i ute- og innelufta.

Grunnen til at svevestøvet utgjør de mest helseskadelige partiklene i lufta, er at de . Svevestøv er en betegnelse på svært små partikler med diameter under µm (mikrometer).

Veitrafikk er den viktigste kilden til svevestøv i norsk. VEDFYRING GIR MYE SVEVESTØV: Bergen stoppet endel av biltrafikken da svevestøvproblemene intensiverte seg under kuldeperioden nylig . I Norge er det svevestøv og NOsom bidrar mest til lokal luftforurensning. Svevestøv forkorter livet til Oslo-borgere.

Hvert år dør 1mennesker i hovedstaden for tidlig på grunn av luftforurensing, ifølge Folkehelseinstituttet. Den største enkeltkilden er utslipp fra vedovner, hvor sot og støvpartikler . Etter et pauseår i 20blir denne romjulskonserten den første i en rekke konserten .

Flere byer i Norge har i perioder nivåer av svevestøv som fører til helseskader i befolkningen. Barn og folk med astma er av de gruppene som . Svevestøv, fellesbetegnelse på små partikler som kan holde seg svevende i luften over lang tid. Kaldt, tørt og vindstille vær fører fortsatt til mye svevestøv i de største byene, men redusert fart for privatbiler gir ikke mindre forbrenningsstøv, . Så er svevestøv-sesongen her igjen, og med den en serie med ensidige utsagn om at dette primært skyldes asfaltpartikler som virvles opp av . Svevestøv kan ofte være den aller viktigste luftforurensningen både ute og innendørs. Partiklenes betydning avhenger av mange forskjellige forhold: antall, . Selv om grensene for svevestøv skjerpes 1. Utslipp til luft av de fleste miljøgifter gikk ned fra 20til 2014.

Utslippene av svevestøv ble redusert med prosent. Fleire døyr av byluft enn i trafikkulykker, men Klima- og miljøministeren vil ikkje sette strengare grenseverdiar for svevestøv.