Syklisk virkelighetsoppfatning

Buddhistene har det vi kaller et syklisk virkelighetsoppfatning. Universet oppfattes som uendelig i tid og rom, og verden går rundt i en evig . Virkelighetsoppfatning, Alle livssyn har en virkelighetsoppfatning.

Hinduismen og buddhismen derimot har en syklisk tidsoppfatning: her ligger vekten på . Syklisk tidsforståelse: Det vil si at man blir gjenfødt som en evig sirkelgang uten begynnelse eller slutt. Særtrekk: Alle kan her og nå oppnå frelse ved bruk av ritualer og meditasjon. Syklisk historieforståelse knyttet til samsara, livshjulet, som omfatter alt levende. Mål 2f: Hinduismen (historiesyn, menneskesyn, virkelighetsoppfatning, frelseslære).

Historiesynet i hinduismen er syklisk, dvs at vekten ligger på gjentakelsen. Lineær og syklisk virkelighetsoppfatning.

Hvordan er virkelighetsoppfatningen i buddhismen sammenliknet med. Virkelighetsoppfatningen baserer seg på fornuft og erfaring. Syklisk historiesyn, forestillingen om at historien verken har begynnelse eller slutt, men gjentar seg i et evig kretsløp.

Misforhold mellom svar (2.) og argumenter. Fokuserer mest på gudsoppfatning, virkelighetsoppfatning,. Buddhistene har ett syklisk syn på livets gang, akkurat som med . Misforhold mellom svar (2.) og argumenter (3.) .

Er en tidsoppfatning som følger en linje. Den sykliske tidsforståelsen gjelder både universet og mennesket. Virkelighetsoppfatning Alle livssyn har altså en virkelighetsoppfatning.

Den sykliske tidsoppfatningen kjennetegner hinduismen, buddhismen . Dette kan vi knytte til buddhismens tidsforståelse og virkelighetsoppfatning, som er sentralt i alle religioners. Buddhismen har en syklisk tidsforståelse. Lære, dvs virkelighetsoppfatning, menneskesyn og etikk. Kjennskap til begrepene virkelighetsoppfatning, menneskesyn,.

Det er også vanlig å skille mellom lineære og sykliske virkelighets- eller historiesyn.