Systolisk blodtrykk

Det arterielle blodtrykket varierer derfor under en hjertesyklus. Det høyeste trykket kalles systolisk trykk og det laveste diastolisk trykk. Høyt blodtrykk behandles med blodtrykksmedisiner og livsstilsendring.

Det kalles overtrykket eller det systoliske blodtrykket. Blodtrykket angis med to tall atskilt av en skråstrek. Overtrykket er trykket i arteriene når hjertet trekker seg sammen, og kalles også det systoliske trykket. Lær deg mer om blodtrykket og viktigheten av å ikke ha høyt blodtrykk. Over år er det systoliske (øvre) trykket klart best egnet for å forutse risiko.

Høyt blodtrykk øker risikoen for å utvikle sykdommer i hjerte, hjerne og. Alle med overtrykk (systolisk blodtrykk) over 1mmHg skal tilbys . Dette forteller blodtrykket om helsen din. Det systoliske, øverste trykket er toppen av pulsbølgen som angis først, og det laveste trykket, det diastoliske . Blodtrykket ble målt ved hjelp av en trykkmåler eller andre elektroniske enheter. Målingen av blodtrykket omfatter systolisk og diastolisk blodtrykk.

Hjertet er en muskel som pumper oksygenholdig blod rundt i alle deler av kroppen. Når hjertet trekker seg sammen (hjertets systole), .