Tea trombendarterektomi

Operasjonen kan innebære at man skreller ut åreforkalkning fra innsiden av en blodåre (trombendarterektomi, TEA), setter inn en ny, kunstig . TEA, behandlingsmetode der man skreller av det indre laget av en arterie (pulsåre) med et .

TEA) hvor man skreller ut plakk fra innsiden av blodåren, er eksempler på slik karkirurgi. Trombektomi er en operation, hvor man går ind og oprenser et kar og fjerner . Absolutt risikoreduksjon og relativ risikoreduksjon for hjerneslag ved trombendarterektomi (TEA) av a. Carotis TEA bei asymptomatische hochgradige ACI Stenose rechts. Formål At sikre en ensartet og optimal forberedelse og behandling af patienten 1.

KudoZ) Danish to English translation of femoralis TEA: femoral. Explanation: TEA er en såre almindelig forkortelse for trombendarterektomi. Tabell Absolutt risikoreduksjon og relativ risikoreduksjon for hjerneslag ved trombendarterektomi (TEA) av a. TEA) etter et transitorisk ischemisk anfall eller ikke-invalidiserende slag . Andre gange kan man rense pulsåren (trombendarterektomi, TEA) for åreforkalkning.

Også her laver man et snit eller to og kan da med specielle instrumenter . Skreller av det indre laget av en arterie. Iskemisk karsykdom behandling, Konservativt ved å eliminere risikofaktorer. Bedst til carotis trombendarterektomi Derfor vinder Aarhus, Aalborg og.

Rigshospitalet i kategorien carotis trombendarterektomi (TEA).