Tjeld fredet

Alt vilt, herunder dets egg, reir og bo er fredet med mindre annet . Du er her: Forsiden Prosjekter Spør en ornitolog. Jeg er ikke helt sikker på om tjelden fortsetter hekkingen når den finner.

Vil bare minne om at tjelden er fredet, og at å ta egg fra den er ulovlig. YEKONTAKT MED KAMERA: De voksne tjeldene finner stadig noe å plukke opp, undersøke og. Hei, korleis kjønnsbestemmer ein påfugler. Eg har fått to påfugler som forrige eiger trur er to hoer men han er ikkje 1 sikker. Her om dagen ble alle eggene fjernet som følge av at folk er redde måkene Men, kan de uten videre bare fjerne eggene? Den lille Tjeld-familien på Otterøya kan forhåpentligvis vente seg en.

Tjelden er en av de fugleartene folk langs kysten kjenner godt.

Svart og hvit fjærdrakt og med røde føtter og nebb gjør at den er lett . Den største konsentrasjonen av tjeld i Europa fins i Vadehavet ved Nordsjøen og i tilgrensende landregioner. Formålet med fredningen er å ivareta den botanisk mest verdifulle strandlokaliteten i Ofoten-regionen. Den har meget stor morfologisk variasjon, velutviklete . Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde.

Hovsfjæra ble fredet som fuglefredningsområde i 1983. Samtidig vil dette bety en utvidelse av et fredet område.

En tidligere hektisk hekkeplass for arktisk terne, strandsnipe og tjeld var dekket med høyt gress og lupin. Videre – er du sikker på at det var måke egg og ikke feks tjeld som legger. Husk at du nå er inne i hekketiden forøvrig hvor alle reir er fredet.

Viktigste lokalitet i Alstahaug kommune for både tjeld og lappspove. Tjeld og fiskemåke hadde sterkest nedgang, og trenden med. Formålet med fredningen er å ivareta et verdifullt kystområde, med det.