Tjeld trekkfugl

Tjeld (Haematopus ostralegus) er en fjæretilknyttet fugleart som tilhører tjeldfamilien og. Tjelder er hovedsakelig trekkfugler, men noen av de vesteuropeiske . BufretTJELD Cagan (Haematopus ostralegus).

Den er svart på ryggen, kvit under og har lange røde bein og rødt nebb. Tjelden blir gammel og kommer tilbake til samme hekkeplass i en årrekke. Trekkfuglene som kommer til Norge om våren, følger ulike reiseruter og. Norge er linerle, stær, svarttrost, gråtrost, bokfink, gjøk, vipe og tjeld. Tjelden er hos oss trekkfugl, og høsttrekket foregår i all hovedsak fra august til september.

De fleste fuglene overvintrer i Englan Tyskland og . Sammen med grågås og vipe er tjelden blant de første trekkfuglene som kommer tilbake til Norge om våren.

Marius ved Marienlyst (09:36). De fleste norske tjeld trekker til Storbritannia, men noen få overvintrer langs . En stor vadefugl med svart hode, hals og ryggside, hvit buk, røde ben og langt, rødt nebb. Tjelden er en vanlig hekkefugl langs store deler av vår skjærgård.

Samtidig vet jeg at tjeld og andre trekkfugler kan ha en både slitsom og . Welcome, I have been a photographer for over years – based in Norway where I specialize in offshore oil industry, nature, wildlife and travel.

Nominatunderarten av tjeld hekker langs kysten fra. Langs det meste av norskekysten kan vi finne tjeld. Tjelden er en trekkfugl, og straks ungene er flyge-.

Lære å se forskjell på en trekkfugl og en standfugl. Den har rosa bein og røde øyne; Hannen og hunnen er like bortsett fra at hunnen har lengre nebb . Tjeld (Haematopus ostralegus) er en vadefugl og er den eneste arten. Tjelden er en overveiende trekkfugl, men kan i visse få områder være . Trekkfugler og Standfugler(Kilde: Oslo kommune, Friluftsetaten). Linerle, stær, svarttrost, gråtrost, bokfink, gjøk, vipe og tjeld. Alta-familien ble mildt sagt overrasket da tjelden hadde lagt tre egg i blomsterbedet deres. Vipe, tjeld og lunde er blant flere kjente norske fuglearter som gjør sitt inntog på.

Mange av våre trekkfugler er blant artene som rammes: bokfink, munk, vaktel . Småmåsen i Finnmark er trekkfugl og oppholder seg i Finnmark vanligst i april – oktober. Flere småmåser blir nå også sett på vinteren.