Tollgrense netthandel

Når du bestiller varer fra en utenlandsk nettbutikk, må du i de fleste tilfeller betale prosent merverdiavgift (moms) når varen kommer til Norge. Du kan bruke denne kalkulatoren til å regne ut hvor mye du skal betale i toll og. De fleste varer du handler over nett fra utlandet er tollfrie.

Klær eller matvarer er tollbelagt dersom verdien på forsendelsen overstiger en viss grense. Med andre ord må du regne med å betale toll og merverdiavgift på. Merk deg at artikkelen kun omhandler avgiftene knyttet til netthandel fra utlandet. Da blir grensa for moms- og avgiftsfri netthandel fra utenlandske. Noen priser faller kraftig, men når frakten teller med kan det også bli dyrere å handle på . Siden netthandelen øker med tolv til tjue prosent per år, vil tallene være vesentlig. Staten over to milliarder kroner i tapte toll- og . Du kan spare noen kroner på å handle varer i utenlandske nettbutikker.

Samtidig kan du få deg noen overraskelser om du ikke kjenner til toll- . Tollregler ved netthandel fra utlandet: Stadig flere velger å ta handelen på Internett, både i norske og utenlandske nettbutikker. Den nye grensen for avgiftsfri netthandel er 1kroner mindre enn først planlagt,. Her skal du verken betale moms eller toll, uansett verdi. Med et lite svensketriks kan du unngå toll på sendinger opp til 14svenske kroner (ca 12norske kroner).

Hvordan vil forslagene til ny tollgrense slå ut for en norsk nettbutikk?

Forslaget går ut på å gi fritak for MVA for varer fra utlandet under 500kr. Fortolling vil si utregning og betaling av merverdiavgift og eventuell toll eller særavgifter. Bestiller du for eksempel klær fra USA som koster mer enn 2kroner, må du huske å legge til frakt, toll, merverdiavgift, og fortollingsgebyr for å . Når du skal sende eller motta noe til eller fra utlandet er det noen visse regler som gjelder. Gjør deg kjent med toll- og avgiftregler før du sender eller mottar. Innen EU kan du handle for ganske store beløp over landegrensene uten å betale toll.

Selv om du ikke har vært ute av landet men bare bestilt varen. Er det toll hvis man for eksempel kjøper noe fra en britisk nettbutikk og man skal ha det sendt. Når du handler på nett for over 2kroner i dag, må du betale moms og toll på det du kjøper. Denne grensen på 2kroner har stått stille siden .