Trekantkobling og stjernekobling

Jeg trenger hjelp til en oppgave og spør derfor dere. Problemet er en motor som blir tilkoblet et 230V IT-nett. Både stjerne og trekantkobling gir lik effekt ut på akslingen når stjerne er koblet til 400V og trekant 230V. LignendeMange trefasemotorer er laget slik at man enten kan kople dem i trekant (delta) eller i stjerne. Mange motorer er laget slik at når de er koplet i trekant så kan de . Figuren under viser hovedstrømsskjemaet fro en stjerne trekantvender.

Utstyret som skal kobles til 3-faset elektrisitet kan enten kobles i trekant- kobling eller stjernekobling.

Utstyr som kobles i 3-fase kan enten kobles i trekant- eller stjernekobling. Trekantkoblet motor er det bare for 2v ? Vi kobler i stjerne for å få en mykere start og vi kobler ofte i trekant for å få mer kraft i. Statorviklinger med stjerne og trekantkobling. Ved Y (stjerne) kobling får ikke viklingen den spenning som den egentlig skal ha. Ved Δ- (trekant-) kobling får viklingene den spenningen de skal ha. Kunne svært gjerne trengt en forklaring på stjerne og trekantkobling, og hvordan de funker inne i en trafo.

Slik jeg har skjønt det får du 400V fra . På skolen går man som normalt gjennom disse koblingene. I Norge har vi delta, i Sverige har man stjerne (med nulleder). Trekantkobling og stjernekobling Utstyret som skal kobles til 3-faset elektrisitet kan enten kobles i trekantkobling eller . På vanlig 230v anlegg er det trekant kobling (D).

Deltakobling, trekantkobling, Δ-kobling, en kobling av de tre.