Tt nett jordfeil

V mot jor og 230V fase til fase, så det må vel være et TT-nett. Jeg prøver å forstå hva som vil være konsekvensene dersom en jordfeil . Jordfeil i TT-nett – Elektronikkinnlegg11.

NettsystemBufretLignendeDette systemet tåler første jordfeil uten at systemet bryter sammen. Et TT-nett (Tilkoblet Terra) er lik et IT-nett med den vesentlige forskjellen at . Held på å ska leggja opp nytt sikringsskap. Eg lurar på om eg trengje eigen forankopla jordfeilvern for heile . Start Når det oppstår en jordfeil i TT nett , får vi en sluttet krets via jord.

Start Fasespenningen i fasen med feil er drivende spenning for . Med nettsystem eller fordelingssystem menes den systemmessige.

TT-system, hvor nøytralpunktet på transformatoren er jordet (Terra-Terra). For TN-anlegg er det derfor et ubetinget krav at en jordfeilbryter skal kople ut . Hvor stor jordfeilstrøm kan man regne med å få i et TT-nett der en fase ligger til jord og det ikke er jordfeilbryter? Feilstrømmen ved jordfeil er mindre enn ved TT – nett.

TT – nettet er lite brukt i Norge, kan ikke sies å ha store fordeler ved bruk av dette . Ved første jordfeil på en fase i et IT- nett, vil derfor de friske fasene kunne få en. Den forventede jordfeilstrømmen i et TT – nett bestemmes av .

Måler du spenning på 230V har du TN-nett. Du kan like godt ha IT nett med jordfeil.