Universell utforming trappenese

Universell utforming av byggverk og uteområder. Trinnene bør være tydelig markert med trappeneser eller innfelt list i kontrastfarge til . Norges Blindeforbund har utarbeidet en rekke krav til utforming av publikumsbygninger for å sikre universell utforming. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i. Trappeneser er en viktig del av universell utforming, og skal bidra til trygg ferdsel i trappeløp både for funksjons-hemmede og andre.

Du er her: IBG Produktkatalog Universell utforming. Sklihemmende trappenese – IBG: 429984. Trappenese 51xmm (1008AL40) – IBG: 48300885 . Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser.

Alle trappeneser markeres i kontrast til.

Myndighetenes krav til universell utforming medfører at det både. Kravene til universell utforming er i stadig. Planlegging av ledelinjer og trappeneser. Kravene til Universell utforming gjelder for alle bygg som er tilgjengelig for publikum.

Markering av trappenese skal ha maks bredde på mm. Det er opprettet en ressursgruppe for universell utforming i Ski kommune. Trapper har fått markering på første og siste trappenese.

Denne artikkelen omhandler hvordan trinnutformingen kan lette de svaksyntes orienteringsmuligheter. Kravene til universell utforming krever økt fokus . Formingsveileder universell utforming – Hamar sentrum. I handlingsprogrammene for universell utforming fremholdes at gode omgivelser. Nye Gulv Norge AS har i flere år vist vei med Universell Utforming under varenavnet. En park og jernbaneundergang etter prinsippene om universell utforming.

Trappene er i grå betong med trappeneser i svart. Krav til universell utforming FOR nr 489: Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift TEK 10): Forskriften skal sikre at tiltak . UNIVERSELL UTFORMING Taktile indikatorer, Trappemarkering,. Trappeforkant F1for 1 mm høyde m Alle trappeneser er inkl.

Sigmund Asmervik orienterte om universell utforming.