Universell utforming

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og . Universell_utformingBufretLignendeDen grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. BufretLignendeUniversell utforming har fått nye nettsider.

Logobilde Nettavisen Nytt om Universell utforming flyttet fredag 29. Universell utforming er etter hvert blitt innarbeidet som en selvfølge i prosjekteringsarbeid på bygg og anlegg og i stedsutviklingsprosjekter. Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering.

Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av . Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig . Universell utforming logo og link til forsiden. Rådgivning og kvalitetssikring av universell utforming, 2014.

Fremtidens omsorgsplasser – Erfaringsrapport fra ulike omsorgstilbud.