Utstikk bak tilhenger

Du må sikre all last du frakter på tilhenger slik at den ikke forskyver seg eller faller av. Det er viktig både for din egen og andre trafikanters sikkerhet. B, men med gode 2-meter utstikk er det greit å ta det rolig i. Utstikket som er bak er tilsynelatende feil.

Det avhenger av høyden, men uansett skal utstikket merkes, forklarer seksjonslederen. Tilhenger lengde – posted in Åpen Post: Hvor lang tilhenger kan man ha på en. Tyngdepunktet kommer langt bak, så da blir kulevekta helt feil. Noen ganger lurer jeg på hva folk tenker medinnlegg25.

BufretLignendea) Kontroller tilhenger koblingen Ta tak i tilhenger koblingen sjekk at den sitter godt og gjør rede. Ja det er lov å kjøre med last utenfor hengeren bak som stikker utenfor hengeren? En liten haug bord stikker meter ut bak enden av tilhenger, venstre side. Ganske stort lass med ganske lang bak, som stakk et par meter ut fra hengeren. Utstikket var ikke merket med flagg, tøyfille, plastpose eller annet. Hvor mye overheng bak på en tilhenger kan man ha?

Svar: Vet ikke, men man kan sikkert kjøre med utstikk så langt vettet rekker. Er det lov å ha utstikk på 2m + bak bilen? Kanskje en litt sær løsning, men dersom du har en tilhenger å henge bak, så blir det ikke overheng . Når deet gjelder ustikkende last bak kjøretøyet mer enn meter skal ha. Til opplysning så var utstikket meter og bilen er meter, og da . Jeg skal forøvrig sjekke om det går å leie seilflytilhenger fra Geiteryggen. Utstikk foran kjøretøyet, og utstikk over 1m bak skal merkes. Bil og tilhenger til bil som hver har tillatt totalvekt over 5kg, med unntak av.

Annet registreringspliktig kjøretøy skal ha kjennemerke bak. A) Kontroller tilhenger koblingen og gjør rede for hva du kontrollerer. Det er lov å kjøre med last utenfor hengeren, men kun bak. Dersom utstikket er på mer enn meter, skal dette merkes. Gods som stikker ut foran kjøretøyet eller mer enn meter bak kjøretøyet, skal være. Og hva med største lovlige utstikk foran bilen?

Altfor mange laster feil, og klarer ikke manøvrere med tilhenger. Last som stikker ut mer enn én meter bak bilen skal merkes. Mannen, som ønsker å være anonym, kjørte bak den tungt lastede. En biltilhenger med denne lasten holdt på å få fotografen til å kjøre av. Det var torsdag for snart to uker siden at Arnesen havnet bak lasten på Elike.

Ut ifra bildet kan jeg heller ikke se hvor mye utstikket er bakover, eller . Bremser Ved ny tilhenger eller bytte av bremsebånd bør bremsene justeres etter ca.