Utvendig vedlikehold sameie

Snart, og før man gjerne aner, dukker behovet for vedlikehold opp. Utvendig vedlikehold og utskifting av vinduer, balkonger, terrasser og . Et sameie og et borettslag har plikt til å vedlikeholde bygget og eiendommen.

Vedlikeholdsplikten gjelder både utvendig og innvendig vedlikehold. Sameiemøtet kan ta beslutninger om utbygging og påbygging, salg og kjøp. Det er styret i sameiet som har ansvaret for vedlikehold av selve eiendommen, . Juridisk sett har sameiet et ansvar for vedlikehol men her er det spørsmål om. Mens utvendig vedlikehold og utskiftig er sameiets ansvar.

Sameiet er inndelt i seksjoner, i bunn, og stor seksjon på toppen. Alle utgifter til fellesområder og utvendig vedlikehold deles etter .

For at det ikke skal oppstå skade er det viktig at både sameiet, representert ved styret, og. Som hovedregel har sameiet ansvar for alt utvendig vedlikehold av . Hovedregelen er at boligselskapet i fellesskap bestemmer alt utvendig, det vil si. I boligsameier (selveierleilighet) er det sameiet som er ansvarlig for lekkasjer fra. På samme måte er vedlikehold av takterrasser, altaner og balkonger en . Forholdet mellom sameierne er regulert i eierseksjonsloven kapittel IV, hvor det.

Skifting av utvendig bekledning på bygget.

Et borettslag kan avtale at vedlikeholdet av denne er andelseiers ansvar, mens en eventuell . Består sameiet av et rekkehus, kan det være hensiktsmessig at den enkelte sameier påtar seg deler av det utvendige vedlikehol for eksempel maling av . Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal. Hvis utvendig vedlikehold av et rekkehus forsømmes og sameierne som er ansvarlig for . Sameiet Solsiden Terrasse består av terrasserte rekker med til sammen 1. Om for eksempel alt utvendig vedlikehold betraktes som en fellesoppgave vil . For at det ikke skal oppstå skade er det viktig at både sameiet,. En beboer i et borettslag har selv ansvaret for vedlikehold innendørs i egen leilighet. Utvendig vedlikehold og av fellesarealet har borettslaget ansvaret for. Sameiet har ansvar for utvendig vedlikehold av tak, takbeslag, vannrenner og nedløpsrør, samt fellesarealer, felles bygninger, felles rom og felles installasjoner.

Sameiet er ansvarlig for selve den bærende strukturen i balkongen. Vedlikehold av fellesarealene, herunder utvendig vedlikehold av balkonger og terrasser, .