Vad är en spole för någonting

En spole är en tråd som är lindad i spiral. Ofta avses en passiv elektrisk komponent (elektrofysik), eller så kallad induktor, som används i apparater för att filtrera . Spole er i elektroteknikken en passiv, topolet elektrisk komponent som er laget for å oppvise en induktans eller for å kunne skape et magnetfelt.

Magnetiska fält finns överallt omkring oss, men vad är det egentligen? För just denna sorts spole kan man räkna på den magnetiska flödestätheten som . För att magnetfältet ska bli starkare, kan man linda ledaren till en spole. En elektromagnet kan bestå av en spole, som det går ström igenom. Förklara vad en spole är och vilken typ av ström som flyter lättast genom en . Den bryter strömmen mycket snabbare än vad en propp gör.

Järnkällan blir magnetisk när strömmen går genom spolen. En annan metod att avmagnetisera är att föra in föremålet i en spole som har ett. Detta är alltså någonting helt annat och mycket farligare än vad som beskrivs . Både rotor och stator har lindningar (spolar) av koppartråd.