Varmepumpe avstand nabo

Ved vurdering av støy fra varmepumper er det vanlig praksis å. De bor i hvert sitt enderekkehus, og avstanden mellom naboene er rundt fem . JessheiDet kan bli dyrt å måle støyen, dersom naboen klager på bråk. Beboeren mente at naboens varmepumpe bråkte så mye at hun mistet. Er avstanden til nabo kort, mindre enn meter, vil varmepumpe ikke . Jeg har flyttet inn i et nytt, brukt hus, og på fredag fikk naboen opp en varmepumpe. Denne varmepumpen har han plassert på sin nordvegg, . NOVAP (Norsk Varmepumpeforening) presenterer her en oversikt over hva beboer.

Varmepumpens utedel må plasseres i god avstand til naboenes. Utedel bør monteres meter fra soveromsvindu til nabo og alltid minst . De fleste tilfeller der VP-støy skaper konflikt mellom naboer i et boområde, gjelder der noen ettermonterer. LpA) avtar i økende avstander fra en varmepumpe. Pumpen er montert på yttervegg, og viften vender rett mot nabohuset. B høyere enn støyen i samme avstand på høyre side.

Naboen har hengt opp ei varmepumpe ,som. Ved en konflikt der en nabo klager til kommunen over forstyrrende ly kan du. Varmepumper fra Wilfa kommer ferdigfylt for opptil meter avstand mellom . Spørsmål fra leser: Jeg skal installere varmepumpe, og det skal være en liten. Naboen har satt opp skjemmende varmepumpe.

Vårt skjøte er tinglyst med målebrev som viser avstand m. Hvor du plasserer varmepumpen, har mye å si for hvor effektiv den er. Er det mindre enn ti meter fra nabo, bør du være forsiktig, mener Baardsen. Store avstander mellom inne- og utedel gir ikke noe reduksjon i effekten, . Ved lav montasje (eller over skap) skal det alltid være en avstand på 30cm og ned fra undersiden av innedelen. Ikke plasser for nære soverom, godsofaen eller nabo.

Det er avstanden til hus, hage, tun eller lignende som gjelder. Varmepumper har forskjellig støynivå, avhengig av type, merke og plassering. Avstanden til nærmeste nabo er også avgjørende for dine valg. Montasjested og avstander til naboer og vinduer er dermed viktig å tenke på for . Mannen har lest litt på nett om folk som klager på naboer med varmepumpe.

Varmepumpen skal tilfredsstille de krav som stilles til støy i Byggeforskriften. Av hensyn til naboer må avstanden til naboens soverom være minimum meter . Trange lameller og økt avstand inn til viften redusrerer sjansen for skader på små. Varmepumpen vil da over tid gi ha liten eller ingen effekt. Hvis det er kort avstand til nabo, anbefales det å finne en plassering slik at utedelen ikke peker i den .