Videregående skole rangering

For første gang offentliggjøres sammenlikning av landets videregående skoler. I en ny undersøkelse har forskere målt kvaliteten på videregående skoler i Norge. Resultatene viser at hvilket fylke du bor i og hvilken .

Videregående skoler i Oslo og Akershus går til topps i en ny rapport som måler kvaliteten på absolutt alle skolene i landet. Dønski videregående skole tilbyr studiespesialisering, idrettsfag og. Men i en fersk rapport kommer mange andre videregående skoler bedre ut. I skolegården på Oslo katedralskole tar et knippe tredjeklassinger . Kampen om skoleplassene i Oslo er har og flere av skolene må si nei til over 60 . For første gang offentliggjøres sammenligning av kvaliteten på de ulike videregående skolene i hele landet. Skepsis til VGS-rangering i Utdanningsforbundet. Senter for økonomisk forskning har laget en rapport om skolekvaliteten i . Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om.

Tall og indikatorer for videregående skole . Også Samisk Reindriftsskole og VGS i Kautokeino samt Samisk videregående skole i Karasjok er rangert, men disse skolene er statlige og . Søk og se hvordan din skole ligger an i forhold til andre skoler. Skolene er rangert på en skala som går fra til 8 der er det beste . Informasjon om skolen, de ansatte, undervisningstilbudet, elevaktiviteter og årsplan.

Nesten hver tredje elev slutter på videregående skole. Offentlig rangering forsterker ulikhetene mellom skolene. Søknadsfristen er den samme for alle videregående skoler: 1. Inntak til KVT gjøres på grunnlag av karakterer, men rangering for . SKÅRER HØYT Gauldal videregående skole gjør det skarpt i rangeringen over landets videregående skoler. Norges beste skole: Dagbladet har kåret Norges beste skole-kommune. Tyrifjord videregående skole scorer over landsgjennomsnittet i en kartlegging av 3videregående skoler.

Rubbestadnes videregående skole i Hordaland er kåret til landets beste skole – med en skolekvalitet rangert til toppkarakteren 6. Fylkeskommunen driver videregående skoler, med over 0elever og rundt 40ansatte.