Virkelighetsoppfatning humanismen

Min oppgave på bloggen fremover blir å gjøre rede for humanismens grunntrekk. Jeg skal ta for meg virkelighetsoppfatning, menneskesyn, . Humanismen er en felles arv og et felles verdigrunnlag for samfunnet. Humanisme har som et livssyn en virkelighetsoppfatning, et menneskesyn og en etikk. Det er nemlig noe ved humanismen som ikke går opp, som ikke lar seg sette. Profan-humanismen står for agnostisisme eller ateisme. Humanisme er livssynet Human-Etisk Forbund står for.

Humanistisk Ungdom er en møteplass og et livssynsfellesskap for unge humanister. Humanisme livssyn mennesket i sentrum den gylne regel finner egen mening med livet. Naturalisme virkelighetsoppfatning naturvitenskap mennesket er .

I denne oppgaven har jeg valgt å sammenlikne humanismen og kristendommen. Jeg valgte å sammenlikne disse fordi humanismen er et . Et livssyn inneholder synsmåter innen tre områder: virkelighetsoppfatning, menneskesyn og. Eksempel på sekulære livsyn er sekulær humanisme. Humanismen avviser å redusere mennesket til middel for andres formål, og står.

Rasjonalismen uttrykker en søkende og vitenskapelig virkelighetsoppfatning . Humanisme er å sette mennesket i sentrum. Humanismen er inspirert av læresetninger fra de store filosofene i antikken, som. I Del III er derimot siktemålet å belyse innholdet i humanismen som livssyn, og som. Menneskesynet til humanismen tar utgangspunkt i en idealistisk virkelighetsoppfatning, som spiller på at mennesket er en del av naturen, men . Likevel finner vi ofte naturalistiske elementer hos personer som ellers vedstår seg sin tilhørighet til kristendom eller humanisme. Humanisme er avledet av det latinske ordet humanus, som betyr menneske- lig. Vedtektene til Human-Etisk Forbund framhever at virkelighetsoppfatningen.

Men det er først i nyere tid at humanisme er utviklet som et helhetlig livssyn. Det finnes ikke en konkret virkelighetsoppfatning som alle humanister deler, men . Samtidig har humanismen i de senere år fått en indirekte støtte av utviklingen. Sammen med virkelighetsoppfatning og etikk er menneskesynet alltid innvevet i . Verden trenger flere humanister, ikke krangel mellom oss som setter. Kjennskap til eksempler på naturalistisk virkelighetsoppfatning, .