Visjonær

II visjonær) person med visjonære evner; person som har (hatt) visjonar person med visjonære evner; person som har (hatt) . Definisjon av visjonær i Online Dictionary.

Av eller knyttet til et syner eller visjoner; preget av, egnet til, eller gunstig for, visjoner. En visjonær er ikke en som er synsk, snarere en som ser for seg at ting kan komme til å skje og arbeider for å få det gjennomført. Den kvalitative vurdering som Sørensen og mange innen kunstmiljøet etterlyser, er jo nettopp basert på en lite visjonær, men svært . Visjonære ledere skaper et inspirerende fremtidsbilde for sine medarbeidere. Nøkkelen til suksess er evnen til å koble visjonen med en konkret plan for hvordan .

Finn synonymer til visjonær og andre relaterte ord. Telenor-sjef Sigve Brekke havnet i cv-trøbbel fordi han er en transformasjonsleder, ifølge BI-professor Tom Colbjørnsen. Jeg kan bli helt besatt av en knakende god idé, sier Arne Holte. Det er ikke rektorene ved Harvard som har skaffet skolen 1nobelpriser.

Men de har lagt til rette og gitt frihet . Meir enn nokon gong treng vi politisk leiarskap som skapar nye moglegheiter, og ikkje berre reagerer på enkeltsaker. Bente Erichsen ved Nobels Fredssenter mener ledere skal skape entusiasme. Nobelpris i fysikk hedrer visjonær grunnforskning fra 1970- og 1980-tallet. Den gis for nye måter å klassifisere materialer på, og for måten . Statkraft Tofte AS vil etablere et anlegg for produksjon av fyringsflis beliggende midt i et bolig- og sentrumsområde på Tofte.

Kronikk:Einar Risvik fra Nofima tar feil når han i sin kronikk på forskning. Etter å ha vært på samling med tillitsvalgte journalister i Amedia denne uka har jeg fått fornyet tro på krafta i det skrevne ord. Kafkas visjonære gjennomtrengningskraft i dag komme til full anvendelse: I et brev til journalisten og venninnen Milena Jesenská .