Visma travel expense

Velkommen til innloggingssiden for Visma Ansattportal og Visma Travel Expense. Tjenesten Visma Ansattportal med Visma Travel Expense, er integrert med . Det er noen kunder igjen på gamle HR Travel i påvente av Timeregistrering i Visma.

The cookies are used for functional and analytic purposes. Oppgrader derfor til vår nye komplette løsning for reise og fravær i dag. Skal du logge inn på en av Vismas løsninger? Løsning for effektiv administrasjon av reiseregninger og utlegg. Med elektronisk informasjonsflyt blir arbeidsprosessene mer effektive.

Enkel håndtering av reiseregninger og utlegg. Den nye reiseregningsmodulen heter Visma Travel Expense.

Visma Travel er en reiseregningsmodul som ivaretar reglene som ligger i Statens reiseregulativ. Visma Travel Expense er integrert med lønnssystemene Visma Lønn og Unique Ansatt og økonomisystemene Visma Business og Visma Global. Start nettlesaren din og skriv inn: ansatt. REISEREGNINGSMODUL BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense BAKGRUNN På grunn av store endringer i våre systemer levert av Visma Unique må . Dette er en web basert løsning slik at du nå kan skrive reiseregning fra hvor som helst bare du har.

Løsningen har fått meget god mottakelse i markedet!

Visma Travel vil ikke være aktiv etter 31. Les her gode grunner til at du skal oppgradere til Visma. Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i. Visma Travel Expense er en web-basert reiseregnings- løsning som gjør det enklere og mer effektivt å utføre alle oppgavene knyttet til registrering, attestering og . Visma Travel Expense – Systemoperatørkurs: Registrering. Det er fire ulike registreringsmåter i Travel: Reise, Kjørebok, Utgiftsrefusjon og . If your company uses Visma Travel Expense all First Card transactions can be transmitted daily and electronically to your travel expense system. Når bedriften bruker Visma Travel Expense, kan alle First Card transaksjonene overføres daglig og automatisk til reiseregningssystemet.

Kredittkortet kobles til systemet, og du kan få en app som tracker kjøringen og en app som tar bilde av kvitteringer.