Volum av kule

Hvordan vi kommer frem til formlene for å beregne overflateareal og volum av ei kule, krever mer avansert matematikk enn vi har mulighet til å gå inn på . Vi hjelper deg med å regne ut volumet av en kule. Se også eksempel på hvordan du regner det ut, og formelen for utregning.

En kule er et perfekt symmetrisk objekt der alle punktene på objektets overflate har. En kules volum er det største volumet et objekt kan ha, når arealet er gitt. Fagstoff: Volum og overfalte av kjegler og kuler. Fagstoff: Vi kan også bruke bestemte integraler til å løse andre typer problemer, som volum av en kule. Volumet av en kule er et mål på hvor mye plass en kule fyller i rommet, og hører dermed til under emnet romgeometri.

Her har vi formelen for hvordan regne ut volumet av en kule: Volum. Hvis en kule har en radius på cm, må vi bytte ut r med cm i formelen.

Finn radius i en kule (pi avrundes til 3). Video: Finn radius i en kule når du kjenner volumet (pi er 3) . Kul geometri – volum og overflate av kulen. Radius og volum av en kule – posted in Skole og leksehjelp: Oppgaven lyder som følger: Volumet til en kule er gitt ved: a) Bestem radien r . Måle volum og bruke tabeller som viser tetthet til ulike materialer for å sjekke om . En kule er et perfekt symmetrisk objekt der alle punktene på objektets overflate har en fast avstand (radius) til ett bestemt punkt.

See the formula used in an example where we are given. Selv kalkulatorer forenkle mange aspekter av matematikk, kan det være tungvint å skrive inn formler gjentatte ganger slik som formelen for volumet av en kule . Areal og omkrets av en firkant; Areal av en trekant; Areal og omkrets av et. Volum og overflate av en sylinder; Volum og overflate av en kule. Volum mellom kube og kule; Kube med nett; Finne radus når volumet er kjent; Fyll i like mye brus til hver; Kule i sylinder -; Kule og prisme med likt volum; Volum .