Volum av sirkel

Grunnflaten er en sirkel, og sylinderen er rett når høyden fra sentrum i toppflaten treffer sentrum i grunnflate. Vi hjelper deg med å regne ut volumet av en sylinder på en svært enkel måte. Du finner også eksempel og formel på hvordan du regner det ut.

For todimensjonale geometriske figurer som sirkler, trekanter og firkanter var vi. For romfigurer er det overflatearealer og volumer det er aktuelt å finne ut av. Hvordan vi kommer frem til formlene for å beregne overflateareal og volum av ei kule,. Vi tenker oss at ei halvkule ligger oppå en sirkel med samme radius og . Her skal vi se på hva en sirkel er, hva π står for og hvordan man kan regne ut omkretsen. Et linjestykke fra sentrum til et punkt på en sirkel kalles en radius.

Her skal vi finne overflateareal og volum til en sylinder.

Sylinderet er brettet ut – to sirkler og et rektangel. Man kan IKKE finne volumet av en sirkel siden en sirkel kun er definert i et todimensjonalt koordinatsystem. For å regne ut volumet av en sylinder må du først vite hva radiusen til grunnflaten (rundingen i bunnen) er og høyden av sylinderen.

Volum i matematikk er mengden med plass et solid objekt opptar. Volum er målt i kubikkenheter, som kubikkcentimeter eller kubikkmeter.