Yggdrasil 7 sider

Title: Yggdrasil naturfag bm, Author: Aschehoug, Name:. Introduksjonsdel Hvert emne starter med to sider hvor det står hvilke mål du skal . Produktet er gratis og tilgjengelig fra Min side når du har logget inn.

Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også . Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Yggdrasil er i dag det mest brukte læreverket i naturfag for 5. Disse målene blir tatt opp igjen på temaets avsluttende side, hvor elevene kan . Her kan eleven forstørre sider og markere tekst, samt skrive notater og gule lapper. Yggdrasil grunnbok; Yggdrasil grunnbok; Yggdrasil grunnbok. Boka er delt inn i røde og gule sider som er knyttet til læreplanen og blå sider som inneholder .

Disse målene blir tatt opp igjen på emnets avsluttende side, hvor eleven tester sin kunnskap. Alle temaene i læreboka er selvstendige enheter. Boka er delt inn i røde og gule sider som er knyttet til læreplanen og blå sider som inneholder tilleggsstoff. Boka inneholder både tekster og oppgaver, og har .