Ysk prøve

På dashbordet kan du se hvilke prøver du har tatt, når du tok dem, og hvilke . Det obligatoriske lovpålagte YSK kurset som alle nå skal ta hvert år. Forskriften omhandler krav til grunn- og etterutdanning, prøver, gebyr, bevis,. Person som har oppnådd yrkessjåførkompetanse gjennom komprimert grunnutdanning og bestått prøve, kan fra fylte. Planen er å ta ysk så fort jeg kan men trenger jobb i mellomtiden.

Glad jeg er ferdig med det kurset og bestått avsluttende teori prøve :). Prisliste-Transportkompetanse-Haugesund-As_1.

Er det ikke litt greit å ha delt YSK prøve for dem som skal kjøre godstransport og for dem som skal kjøre persontransport slik at de som f. Fagprøven består av en skriftlig tverrfaglig prøve i programområdet Transport og . Du får tilbakemelding på hva du bør lese mer på etter hver prøve.