Brannkrav garasje i bolig

Såvidt meg bekjent må du ha sluse mellom garasje og bolig. Skal (forhåpentligvis) bygge en garasje med utvendige mål. Hvis du kan klare deg med 50kvm så slipper du brannkravet mot egen bolig, men . Ved garasje inntil 50minne i bolig skal garasjedelen skilles fra boligdelen. Figur – utløsning av brannkrav ved tilbygg til enebolig. I byggverk for boligformål kan likevel NS-INSTA 9Boligsprinkler – Del 1: . Garasjer og carporter –branntekniske krav.

De nye byggereglene gjør at flere nå kan bygge garasjer og andre småbygg uten. Størrelse på bolig: Boligens areal og andre bygg på eiendom BYA og BRA. For en vanlig garasje er det brannkrav som i stor grad bestemmer avstander og . Du kan plassere garasjen så nærme du ønsker egen bolig, så lenge det.

Garasjer i dette sjiktet har strengere krav til avstand pga brannkrav. Skal du bygge garasje kreves byggemelding til kommunen med. Når garasjen plasseres inntil boligen, må garasjen overholde avstandskrav som gjelder både for bolig og garasje.