Byggforsk trapp

Denne anvisningen omhandler utforming av alle slags trapper. Det er lagt vekt på at trappene skal være gode og sikre i bruk. Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann.

Trapp i uteareal skal være lett og sikker å gå i. Trapp i uteareal med krav om universell utforming skal i tillegg ha. Dette bladet behandler oppbygging av trapper med bærekonstruksjon i tre. Bladet beskriver dimensjonering, konstruksjonsprinsipper og viktige detaljer ved . Det er komplisert å utforme en trapp som er god å gå i, især hvis den svinger.

Fri bredde i trapp skal være minimum m og fri høyde minimum m. Anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk.

Trapper kan utformes på mange måter og med ulike materialer. Ved utforming av trapp henger arkitektonisk idé, konstruksjon, sikkerhet og form tett sammen. Fra støttemurer til trapper og belegningsstein. SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med SINTEF Byggforsk er enhver.

T-bane, markeringer av trappetrinn, glassmarkører etc. I slike bygninger skal rekkverk i trapper og ramper ha håndlist i to høyder. Rekkverk Byggforskserien Byggdetaljer Sending Generelt Innhold Dette bladet inneholder anvisninger for rekkverk på trapper, ramper, balkonger og . Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum m. Men korleis veit eg at det er plass til ei trapp der eg vil ha ho?

Du bør jo oppfylle Byggforsks trappeformelen for at trappa skal være god å gå . Eksempel på bjelkelagsplan for etasjeskiller over . Spesielt ved trapper der risikoen for skade ved fall er høy skal. Aktuelle detaljblader i Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk. Alle trapper og amfitrinn skal ha kontrastmarkering på trappenese og ved bunn trapp iht.