Desibel definisjon

Desibel brukes til å beskrive lydreduksjon og demping eller forsterkning. Desibel er en dimensjonsløs måleenhet og angis som dB. P (mikroPascal), definert ut fra det svakeste lydtrykket som unge mennesker kan høre ved .

DesibelBufretLignendeGå til Definisjon – Eininga bel (B) vert definert som tiarlogaritmen til forholdet mellom to. Definisjonen av desibel (dB) er difor lik med definisjonen av bel . Desibelskalaen er en logaritmisk skala som angir lydstyrke. Den har sitt nullpunkt (0dB) ved den nedre høreterskelen og toppunkt (1dB) ved . Støy er definert som uønsket ly og disse deles gjerne inn i to typer: Irriterende støy fra f. Mens Konserten var på 1dB blir akseptert uten videre spørsmål.

Det finnes flere ulike definisjoner av Lmax som brukes til forskjellige formål.

Du kan også legge til en definisjon av DB selv. Definisjon av desibel i Online Dictionary. BA, desibel-A: En dB-skala som legger størst vekt på de frekvensene ørene. Infralyd er definert som lyd med lavere frekvenser enn Hz. Source: Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary. Dersom en lyd har intensiteten I er lydstyrken L, i desibel, gitt som.

Lær mer om engelsk ord: decibel, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale.

DBA, Desibel justert, DBA står for Desibel justert. Det er vanskelig å definere hva støy eller larm er. En måte er å definere støy ut fra gjeldende normer for . For bil i gruppe a) og c) skal grenseverdiene økes med dB(A) dersom den er.

Ved hørselsmåling angis den laveste lyden i dB du er i stand til å høre; Terskelen for normal hørsel er 0-dB. MERKNAD Definisjon på feltmålt veid normalisert trinnlydnivå L’n,w finnes i . R, der U er spenning og R er motstan og med antagelsen R= Rfår en:. Moderat nedsatt hørsel: – dB (på beste øre).

Støynivået målt i desibel (dB SPL); jo høyere støy, og jo høyere decibel er. Retningslinjene for den føderale regjeringen tyder .