Fellesoverenskomsten for byggfag 2016

Satsene i § og § gjelder fra vedtakelsestidspunktet 29. Vinnerne i NNM for lærlinger i byggfag 2016.

Er du forberedt på endringene i Fellesoverenskomsten for byggfag? Under teksten finner du de nye satsene i det anbefalte forslaget for Fellesoverenskomsten for Byggfag 2016. Tariffnemnda har fattet nytt vedtak angående . Arbeidet med årets lønnsoppgjør innen byggfag er nå sluttført.

Her er de nye satsene i Fellesoverenskomsten for byggfag.

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 20– 2016. Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening har kommet frem til en løsning for ny Fellesoverenskomst for byggfag for perioden 20– 2018. Fellesoverenskomsten for byggfag 20- 20Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon Byggenæringens .