Fiskeørn

Fiskeørn (Pandion haliaetus) er eneste art i fiskeørnfamilien (Pandionidae). Den er også kjent som fiskejo, fiskefalk og jo. FiskeørnBufretLignendeFiskeørn (Pandion haliaetus) er den einaste medlemmen i familien fiskeørnar (Pandionidae).

Ho er ein mellomstor rovfugl som lever nesten berre av fisk som ho . I Norge trives den best ved vann omgitt av furuskog. Fiskeørn, fugleart i fiskeørnfamilien, Pandionidae, eneste art i familien. Kroppsstørrelse omtrent som hønsehauk, men med betydelig lengre . Bestand: Fiskeørn (også kjent som fiskejo, fiskefalk) er en fugleart i fiskeørnfamilien, Pandionidae, og er eneste art i familien. Kjennetegn: Fiskeørna, som er i en egen familie, har lange, slanke vinger.

Den flyr ofte med tydelig knekk i håndleddet.

Den største bestanden av fiskeørn har vi som tidligere nevnt på Sør-Østlandet. NOF og Naturvernforbundets fylkesavdelinger i Buskerud gikk i år sammen om å starte Prosjekt Fiskeørn 2007-2011. Fiskeørna er en av rovfuglenes virkelige kosmopolitter med utbredelse over store . Fiskeørnen (pandion haliaetus) har vært borte fra Rogaland siden begynnelsen av 1900-tallet men nå ser det ut til at den er i ferd med å . Fiskeørn, EN:Osprey, Pandion haliaetus: Fiskeørnen er spredt vidt omkring både i den gamle og den nye verden, men hekker nesten utelukkende på den . Hensikten kan enten være å få dem til å hekke på spesielle plasser, eller å hjelpe . Leveområdet for fiskeørna faller i grove trekk sammen med utbredelsen av de såkalte Østlandet-Finnmark-fiskene – abbor, gjedde, sik, harr og .

Beskrivelse Fiskeørnen er en fascinerende rovfugl, som ses ret almindeligt på træk i Danmark. Prosjekt Fiskeørn i Buskerud 20til 20er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet i Buskerud og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Jeg har i flere år tenkt at jeg ønsker å oppleve og fotografere den elegante og kraftfulle fiskeørna på nært hold. I vestenden av Rausjøen er det fast hekking av fiskeørn (Pandion haliaetus).

Fiskeørnen er 55–cm lang, og veier 1100–22gram.