Golfalbue behandling

Smerter i albuen kalles ofte tennisalbue eller golfalbue. Det finnes også god behandling ved behov. Golfalbue karakteriseres av smerter på innsiden av armen.

Golfalbue, eller medial epikondylitt, er en vanlig belastningsskade som rammer senefestet på innsiden av albuen. Dette har sjeldent opphav fra de nevnte sporter. Kiropraktorene på Atlasklinikken i Oslo og Bergen vil diagnostisere og behandle deg effektivt! Golfalbue er betydelig sjeldnere enn tennisalbue, men tilstanden har mange likhetstrekk.

Det er spesielt viktig å starte behandling raskest mulig fordi golfalbue er vanskeligere å behandle om den blir kronisk. Behandlingen består i første omgang i at fjerne den udløsende årsag. Dette kan betyde ændring af arbejdsstillinger, .

At golfspillere er utsatt for golfalbue, er nok ingen overraskelse. Hvis man kommer tidlig i gang med behandling, kan man bli helt bra igjen og returnere til . Medial epikondylitt også kalt golfalbue, er en skade som rammer seneutspringet for bøyemusklene på innsiden av . Golfalbue er en tilstand hvor man får smerter . Eksentrisk øvelse for håndledd – golfalbue. Tennisalbue er en meget vanlig tilstan mens golfalbue er langt sjeldnere.

Behandlingen er avlastning, eventuelt NSAIDs, eventuelt kortisonsprøyter.

Golfalbue, senelidelse karakterisert ved smerter i albuen. Prognosen er god ved akutte tilstander og rask behandling. Golfalbue (medial epikondylalgi) er en tilstand som ofte gir smerter på. Dette gjøres både ved hjelp av terapeutisk behandling, og ved hjelp av hjemmeøvelser.

Der findes utallige meninger om behandling af tennis- og golfalbue. Imidlertid er der ingen videnskabelige holdepunkter for, at nogen bestemt . For bedre at kunne forstå årsagen og sikre en effektiv golfalbue behandling, bør vi hurtigt grave lidt dybere ned i albuens anatomi samt få et hurtigt overblik over, . Jeg opsøgte da min egen læge, som stillede diagnosen golfalbue. Behandlingen i disse måneder har stået på 5-binyrebarkhormon-indsprøjtninger, .