Kolorektal kreft

Kreft i tykktarm eller endetarm, kolorektal kreft, er en av de vanligste kreftformene i Norge. Nasjonale retningslinjer har standardisert og sentralisert . Kreft i tykktarmen eller endetarmen er en alvorlig sykdom.

Kreft i tykk- og endetarm omtales ofte under ett (kolorektal kreft). Få informasjon om undersøkelse, diagnose, hvordan kreft i tykktarm, endetarm og tynntarm behandles og vanlige . Tykktarmskreft har mange fellestrekk med endetarmskreft, og disse svulstene omtales ofte sammen under fellesbetegnelsen kolorektal kreft . Forekomsten av kreft i endetarm og tykktarm, som med en samlebetegnelse kalles kolorektal kreft, er fortsatt økende i Norge, og det har den . Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformene og rammer stadig flere. Kirurgisk behandling av levermetastaser fra kolorektal kreft.

Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformer i Norge, med over 4nye tilfeller i 20(1).

Forekomsten er økende, både for kvinner og . Screening med koloskopi for forebygging av kolorektal cancer er etablert i USA og flere. Kreft i tykktarm og endetarm – handlingsprogram. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasientene . Kolorektal kreft er en fellesbetegnelse som inkluderer tykktarmskreft og endetarmskreft, eller kreft i kolon eller rektum. Kreft i tykktarmen eller endetarmen, kolorektal kreft, er en av de vanligste kreftformene i Norge.

Disputas: Marianne Aarstad Merok – Kolorektal kreft.

Marianne Aarstad Merok ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin . Utredning og behandling av kolorektalkreft. Forventede virkninger ved innføring av screening for kolorektal kreft i Norge. Kolorektal kreft (KRK) er den nest hyppigste kreftformen i Norge, og insidensen er økende (Figur 1).

NORSK: Bakgrunn De aller fleste tilfeller av kolorektal kreft utvikler seg fra godartede forstadier, såkalte adenomer i tykktarmen.