Kommaregler oppgaver

Her er Sett inn komma på rett sted i setningene I. Det var da merkelig, tenkte Anders at Svein . Komma også foran innskutt leddsetning som er unødvendig i helsetningen.

OPPGAVER TIL KOMMAREGLENE: Oppgave 1: I dette . Hvilken kommaregel er brukt i setningen nedenfor? Han leste og leste, for han ville gjerne få en god eksamen. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.

Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive. Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, . Har du løst kommagåten om han som kanskje ikke kunne komme i bryllup?

Kapittel Språklære og språkføring – Oppgaver. Sett komma der det passer, og grunngi hvorfor du setter komma: a) Ta isen ut av fryseren Stig! Dersom en vil binde sammen to helsetninger, bør en bruke sideordnende konjunksjoner (og, eller, men, for) sammen med komma.

Jostein Stokkeland i Språkrådet skriver dette: Husk at vi setter komma for at det skal bli lettere å lese, ikke for at det skal bli vanskeligere å skrive! Test deg selv oppgavene i denne sekvensen må gjøres uten kalkulator. Skriv setningene og sett punktum, komma og stor forbokstav på riktig sted. En av gudene som bor i Åsgard kalles Loke han stammer fra jotnene og er en listig og .

Etter hvert har det også kommet til en del andre oppgaver på dette nettstedet. NYHET: Trykk for å finne et gratis og komplett læreverk i engelsk . Oppgaven inneholder alle kommaregler med eksempler til hver av dem. Finn flere oppgaver fra samme fag eller av samme sjanger. Dokumentet inneholder en oversiktlig samling av kommaregler samt eksempler og huskeregler.

Sett inn komma og forklar hvorfor – Sett inn komma og forklar hvorfor. Språkbok – – Vi utforsker og lærer om språket OPPGAVER – Setninger og skilletegn – Setninger og.