Merkeregister for fiskefartøyer

Fartøy som skal nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst skal føres inn i registeret over norske fiskefartøy, merkeregisteret. Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret). Registeret inneholder teknisk informasjon om fartøy og opplysninger om .

Fiskeridirektoratet har ført et merkeregister for fiskebåter for hele landet, som. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for føring av registret over norske fiskefartøy. TV har i en rekke reportasjer og intervjuer fokusert på at fritidsbåter er blitt innført i Merkeregisteret for fiskefartøy. Regelverk som gjelder mannskap på fiskefartøy. Merkeregisteret – kjelde til opplysningar om fiskefartøy. Kalvåg september 2014: Makrell-fiskebåtar til kai.

Dei har merke på skutesidene, eitt på kvar side, . Siden 19har det vært et merkeregister for alle fiskebåter i Norge. Det ble nesten årlig gitt ut egne bøker for alle registerte fiskebåter som var i dette registeret.