Phverdi basseng

Den viktigste faktoren i svømmebassenget er vannets pH-verdi. Ved feil pH-verdi, vil utstyr i bassenget bli fortere ødelagt, klor virker ikke . Konsekvenser av kjemikalier i svømmebasseng.

Hvis dere vil bade i et rent basseng som er fylt med klart vann er vedlikehold av. H-verdien er en måleenhet som viser om vannet er surt (lav pH-verdi) eller . Slik bekjemper du urent vann i bassenget ditt. Svie i øynene, Kontroller og juster pH-verdi etter behov. Vannet du fyller i bassenget, er ikke alltid i kjemisk balanse.

Mål pH-verdien med bassengtesteren eller teststrips. Med et velpleiet basseng er det ikke nødvendig og frykte for din sunnhet og helse.

For senkning av pH-verdien i bassengvann. Bruk Kontroller jevnlig pH– og klorverdien med en teststrip. Perfekt bassengvann krever en pH-verdi mellom og 4. For lav pH-verdi gjør vannet aggresivt mot bassengets . DPD Testsett for måling av klorinnhold og pH verdier. PH i et svømmebasseng vann er et mål på at bassenget relative alkalitet og surhet.

Når et basseng pH er for lav, er bassenget anses syrlig.

Riktig pH-verdi er en forutsetning for at du skal oppnå det du ønsker når du tilsetter kjemi i bassenget. H-verdien er en måleenhet som viser om vannet er surt . Tilsett friskt vann og la pumpen kjøre kontinuerlig. H-verdi, vanntemperatur, mye rusk og antall badende i bassenget. Hvis det er et varmtvanns basseng må dette økes og kan variere fra basseng til . Det første du må vite er at boblebadet ikke er et lite basseng. Den ideelle pH-verdien for vannet i massasjebadet er 2-8. Sørg for å fjerne alt som faller i bassenget og hold riktig PH-nivå.

Alger kan kun forhindres ved å opprettholde de riktige nivåer for klor- og pH-verdier. Swim Fun pH Plus er et pH-reguleringsmiddel som øker bassengvannets pH-verdi. Middelet kan med fordel brukes når bassengvannets pH-verdi er for lav.