Quest elevnettsted

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . ElevBufretQuest 1-elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende.

Her møter elevene interaktive øvingsoppgaver, gode lydressurser og ulike aktiviteter til selvstendig . Quest 5-viderefører de gode grepene fra Quest 1-4. Humor, språkglede og varierte oppgaver gjør Quest motiverende og inspirerende for elevene.

Quest er et lekent og motiverende læreverk som vant gull i sin kategori i BELMA 20(Best European Learning Materials Award)! Quest elevnettsted er fargerik, morsom og motiverende. Quest Elevnettsted 1–Elevnettsted med øvingsoppgaver, spill, sanger, regler og fortellinger.

Engelsk: Gå inn på Quest elevnettsted og jobb med temaet: My family. Zeppelin lesebok, L-boka og lesepostkassen skal alltid ligge i sekken.

Elevnettstedet er knyttet til læreverket skolen bruker i engelsk. Write En gavepakke til elevene siden alle . Quest Digital elevressurs Elevnettsted med øvingsoppgaver og spill. Quest Quest Textbook Textbook inneholder fokusside med læringsmål og samtalebilder . Til fredag, Engelsk: Gjør oppg på Quest elevnettsted O. Husk gymtøy om dere skal være med på håndball, ellers gode . Quest Teacher’s Guide Lærerveiledningen er . Medfølgende digital ressurs for interaktive tavler.

Til verket finnes et elevnettsted som også skal brukes.