Synapse ndla

En synapse sett gjennom et elektronmikroskop. Bilde: Signaloverføring mellom to nerveceller, fra en akson-ende til en dendritt. Signaloverføring mellom to nerveceller, fra en akson-ende til en dendritt.

Synapse – signaloverføring og reabsorpsjon. Bilde: Antidepressiva (rosa) blokkerer for gjenopptak av serotonin (guloransje perler) i den øverste cellen slik at mengden serotonin øker. Bilde: Nevrotransmittere (røde kuler) fører en nerveimpuls (fra venstre) over til synapsen ved å feste seg til reseptorene (rosa) på mottakercella. Synapse, kontaktsted mellom en nervecelle og en annen nervecelle, en muskelcelle eller en kjertelcelle.

En synapse er kontaktområdet mellom en nervecelle og dens målcelle, som kan være en muskelcelle.

Videoen tar for seg nervecella, sentralnervesystemet, det perifere nervesystemet og refleks. Det er i enden av disse “grenene” vi finner synapsen. Synapsen er ikke i direkte kontakt med målcellen men den kommuniserer likevel med . Synapse: Transmittere frigjøres fra vakuoler og binder seg til reseptorer i mottakercella . Når nerveimpulsen har gått, blir signalstoffa tekne opp igjen frå synapsen ved aktiv transport i . Overføring av nerveimpulser i en synapse skjer ved eksocytose av . En synapse er kontaktpunktet mellom en nervecelle og en annen nervecelle, en.

Biologi Fagstoff til eksamen Innhold på ndla. Voyons les specs de cette nouvelle carte audio estampillée Edirol : la DA-24! NDLA : Je reprend ici le communiqué d’Edirol.

Text link: Raudhette og ulven – Norsk Vgog VgSF – NDLA. Signaloverføring fra Celle til Celle Dette skjer i en synapse.