Maritime uttrykk i dagligtale

Maritime uttrykk er ord og vendinger med tilknytning til havet og sjøfart. Dette er maritime uttrykk som brukes i norsk dagligtale. Det samme med groggy, rekende på ei fjøl og skvære opp.

Planen var å kokketere med maritime fraser som ”Splitte mine bramseil! Men da bare lo dei gamle sjøfolka og påstod . Ta denne testen før du titter i vår maritime ordliste : ) . Språket vårt består av en del maritime ord og uttrykk som det kan være vanskelig å. I den vedlagte pdf-filen finner du svar på mange maritime ord og uttrykk som er i ferd med å forsvinne ut av språket. Akterskip: Den delen av skipet som ligger aktenfor (bak) . Spørsmål: 1: Et fall i riggen betyr: Svaralternativer: En ulykke.

Men når vi snakker om dørk, pøs, skott, bysse osv. Med lik i lasten : ord og uttrykk fra skip og sjø i norsk dagligtale. Hvor aktivt er bruken av det maritime språket ombord i Norske båter idag? Enkelte ord og uttrykk i skipsfarten er vel så spesialisert og spisset at de holder.

Journalisten og forfatteren Winge har samlet rundt 3ord og uttrykk med maritim opprinnelse – slike som har vunnet . Over 400Norsk oversettelser av Engelsk ord og uttrykk.

Vår dagligtale er spekket med ord og uttrykk fra skipsfart og maritime tradisjoner, og dette er et eksempel; For at skutas dekk og skutesider skulle være tette . Dere har hørt uttrykket Ho va spanta før Ishavet. Sjømandsforeningen reagerer på at uttrykket utelukkende brukes i. Det brukes hver dag cirka 3maritime ord og uttrykk i norsk dagligtale . Mange ord og uttrykke som brukes i vanlig talespråk, har oppstått på sjøen. Finnes det forresten ordbøker om maritime uttrykk på markedet?