Moring fortøyning

Moringene er enkle å legge ut, og dette kan enkelt gjøres fra en båt eller jolle. Du kan spare mange tusen kroner på å legge ut moringer selv i forbindelse med .

Bøyefeste for faste fortøyninger med vekt og utforming som gir optimalt feste. Bøye, kjetting, sjakkler, tau og moring bør alltid dimensjoneres for større. Få tak i en gammel trosse eller kraftig tau og bruk den fra moring og opp i blåsa så har du en fortøyning som varer evig.

Vi skreddersyr den moringen og fortøyningen som passer best til din båt. Hvis du ikke har anledning til å komme til vår butikk, .

En fortøyningsbøye er en bøye som er særlig tilrettelagt for fortøyning. Skal man gjøre noe inngrep her, for eksempel legge ut en moring og bøye,. Trebåten Bjarne Ellebye – Her vil du finne kjetting, moring, bergkiler, ankere, ankerruller, bøyer, fendere etc. Du kan sikkert klare deg med mindre moring sånn vektmessig. De har sikkert stor nok til å fortøye supertankere også.

FL, Produkt navn: Moring, galvanisert 75kg, Produkt beskrivelse: , Produkt info: Bøyefeste for faste fortøyninger medvekt og utforming som gir optimalt feste. Bruk av moringer ( feste i bunn med bøye i overflaten) er tradisjonelt en mye brukt metode for fortøyning av fritidsbåter, helst i kombinasjon med fortøyningspunkt .