Norsk internasjonalt skipsregister

Norske fartøy på meter og mer må registreres i NIS eller NOR dersom vilkårene for registrering der er oppfylt jf. Norsk internasjonalt skipsregister (forkortet NIS) ble opprettet i 19og er et skipsregister som skal sikre rettsvern til registrerte rettigheter i norske skip og være . Her kan du søke etter informasjon om fartøy som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Norsk Skipsregister (NOR).

Skip som registreres i norsk internasjonalt skipsregister skal tildeles kjenningssignal av Skipsregistrene som skiller seg tydelig fra kjenningssignal som tildeles . Norsk Internasjonalt Skipsregister, norsk skipsregister opprettet ved lov av 12. Det er et unntak fra den generelle regelen, om at skip som er registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister ikke kan gå mellom norske havner . SKIPSREGISTRENE er delt inn i tre, Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret . Ethvert skip med største lengde meter eller mer skal innføres i skipsregisteret i norsk internasjonalt skipsregister dersom vilkårene for registrering der er . Forskrift om utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister. Shortname : Forskrift om fartsområde for lasteskip i NIS.

NIS) gå mellom norske havner som en del av en europeisk rute. Norske reiarlag signaliserer innflagging av over skip til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), som følgje av nye reglar for fartsområde. Derfor setter vi nå ned et utvalg som skal se på reglene for skip i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) i norske farvann, sier næringsminister . Norsk Internasjonalt Skipsregister – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

NIS) gå mellom norske havner som del av en europeisk rute, opplyser Nærings- . Lov om norsk internasjonalt skipsregister (NIS) = Act relating to the Norwegian International Ship Register (NIS) (Innbundet) av forfatter Kaare Andre Kopperud. Behovet for en fremstilling med kommentarer av hele regelverket rundt NIS, har vist seg å være stort.

Foruten loven har derfor forfatteren tatt med ak tuelle . Register over skip i form av maskindrevne passasjerskip, lasteskip og luftputefartøy, samt boreplattformer og andre flyttbare . Cruiseskip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister kan nå anløpe norske havner. Regjeringen har vedtatt en forskriftsendring som gjør det mulig for .