Oppgaver ordstilling

Denne uka skal dere øve på ordstilling eller skrive tekster for å øve til skriftlig 2. Helsetninger Leddsetninger Ordstilling Leddsetning Subjekt og verbal Leddsetninger Helsetninger med og uten spørreord Subjunksjoner.

Skriv ordene i ledsetningen i riktig rekkefølge. Del Setninger, setningsledd og ordstilling. Syns du det er vanskelig å lage korrekte setninger?

På dette nivået kan en setning skrives på flere måter. Bildet er hentet fra Binkas Elefantzonen.

Forlagets omtale: Ordstilling i norsk er vanskelig. Denne boka har en rekke oppgaver som trener ordstilling i norsk. En litt vanskeligere oppgave med som-setninger finner du her —- Oppgave. Ordstilling i leddsetninger er ganske fast og du kan ikke endre på den:.

Her er den fullstendige oversikten over alle oppgavene, som også kan de hentes fra de enkelte presentasjonssidene for de. Fra de enkelte oppgavene er det også lenker tilbake, slik at en kan sjekke bøyningsmønster og regler. Norsk grammatikk -oppgaver Cappelen damm – Alfabetisering – cappelen damm. Konsept er interaktiv norskopplæring, med bl. Begynn med det ordet som har stor bokstav.

Ordstilling i hovedsetninger: Tysk ordstilling er ofte som på norsk i (fortellende setninger i) presens og preteritum. Problemet med tysk er at alle orda kommer til slutt i setningen”, sa en til meg. Dette er en litt uvanlig ordstilling på moderne norsk, men fremdeles forstår vi hvem som utfører handlingen på grunn av kasusbøying av .