Areal parkeringsplass

Parkering er forbudt nærmere kryss og gangfelt enn m. Parkeringsplasser og garasjeanlegg tar utgangspunkt i aktuelle forskriftskrav, parkeringsnormer og -bestemmelser, og behandler:. Areal til parkering inngår i beregning av utnyttelsesgrad. Dette gjelder uavhengig av om parkeringsbehovet dekkes ved oppføring av garasjeanlegg, carport eller . Parkeringsplasser må ha et minimums areal på x m. Boenhet større enn m² BRA – parkeringsplass for bil, plasser for sykkel . Båsene kan placeres så de grænser op til arealer, der kan benyttes ved ind.

Parkerings- og færdselsarealer – Arealbehov parkering, færdelsarealer mv. Parkering er, i dagligtale, å stoppe et fremkomstmiddel man selv fører og forlate det. Det finnes for de fleste fremkomstmidler egne normer og regler for hvordan .

Krav til parkering på egen grunn utløses av tiltak som er. Antall parkeringsplasser for forflytningshemmede må stå i. Avstand mellom hovedinngang og parkeringsplass må være. Denne anvisningen omhandler parkeringsplasser, parkeringsanlegg og . Areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en eiendom .